Zvezde Granda je takmičenje mladih pevačkih talenata u organizaciji muzičke kuće Grand Production. Na ovoj muzičkoj manifestaciji biraju se novi pevači Grand scene. Prvo takmičenje održano je 2004. godine. Takmičenje se prikazuje na komercijalnim televizijama bivše Jugoslavije.